Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

BALÍČEK POMÔCOK – POMÔCKY PRE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

Návrh pomôcok do 1. ročníka si stiahnete v dokumente pdf. tu –>  — POMÔCKY —

Bližšie informácie Vám podá pani učiteľka na Vašom prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční posledný týždeň v mesiaci august.