Usmernenie

  Povinnosti žiakov a zamestnancov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  Počas celého školského roka 2022/2023 sa žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci Základnej školy, Postupimská…

Čítaj viac