Úcta k starším

Na hodine náboženstva sme sa zapojili do akcie –  Úcta k starším. Deti kreslili svoje práce pre starých ľudí a rodičov. Tieto kresby venujeme do Stacionára sv. Heleny.