ŠKD príprava na púšťanie šarkanov

Aj takto sa pripravujeme na púšťanie šarkanov v prípade, že nám bude priať počasie.