HALLOWEEN

Ako si spestriť vyučovanie na našej škole? Aj témou, ktorá patrí do anglicky hovoriacich krajín, akou je – HALLOWEEN – sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli tento sviatok a porovnali s našim sviatkom „Sviatok všetkých svätých“. Žiaci si týmto nielen spestrili vyučovací proces, obohatili škálu poznania jednotlivých sviatkov v daných krajinách, pochopili rozdiel, ale aj rozvíjali komunikatívne zručnosti a rozšírili slovnú zásobu v angličtine.

Žiaci si priniesli rôzne drobnosti s danou tématikou, počúvali pieseň o „pumpkins, a black cat, witch and monsters“, naučili sa riekanku „TRICK OR TREAT, MONEY OR EAT“… a ochutnali halloweenske „candies“.