deň dobrosrdečnosti

Bohužiaľ kvôli pandémii nemôžeme robiť činnosti na deň dobrosrdečnosti. Myslím si však že byť dobrosrdeční by sme nemali byť len v tento deň. Svojou dobrosrdečnosťou som ešte o čosi skôr, keď ešte neboli také prísne opatrenia, prispela pomocou v Samaritáne v projekte Homelesses is more, čo je projekt o pomoci bezdomovcov. Balili sme balíčky jedla, keďže z hygienických opatrení sa to mohlo len takto a neskôr sa spravila aj grilovačka. Rozprávala som sa s ľuďmi ktorí to nemali v živote ľahké. Porozprávali mi ich skúsenosti, zážitky a dokonca aj vtipy. Práve v tomto projekte som sa zbavila predsudkov voči ľuďom bez domova a uvedomila si aké dôležité je im pomáhať. Tento rok som začala tiež dobrovoľničiť v programe Úsmev ako dar a spolu s mojimi kamarátkami sme boli párkrát doučovať deti v Bernátovciach, v  rodinách bezdomovcov. Čítali sme si s nimi, počítali, písali a kreslili ale sa aj zahrali. Venovali sme im čas, ktorí im nebol dopriati od rodičov. Pandémia nás však zastavila, preto teraz mávame len na online prednášky. Dobrosrdečnosťou som prispela aj u nás doma a napiekla nám jesenný jablkový koláč. Keďže sa nemôžeme stretávať s blízkymi, rozhodla som sa poslať listy pre potešenie mojím starým rodičom. Každý deň by mal byť Deň dobrosrdečnosti aby sme spolu spravili tento svet krajším.
 
Lívia Spišáková

Deň 13.11.2020 sa pripomínal ako deň dobrosrdečnosti. So žiakmi na hodine sme si povedali čo to je dobrosrdečnosť, vyplnili sme si tajničky , nakreslili a vyzdobili srdcia, ktoré deti niekomu darovali.