Činnosti na hodinách THD v prvom štvrťroku

Na hodinách THD sme sa v prvom štvrťroku venovali činnostiam rozvíjajúcich pozitívny vzťah ku pracovným návykom. 
Žiaci sa aktívne zapájali do aktivít ktoré sme spoločne realizovali na školskom pozemku.  Spoločne sme sa venovali čisteniu školského areálu,  plnili sme školský kompost, sadili sme okrasné rastliny. Zbrzdila nás len situácia okolo koróny a nútené prerušenie vyučovania.  Veríme že s návratom žiakov do školy sa opäť rozbehneme. Žiakov čaká aj prekvapenie.
 
Dovidenia v škole.