Čo je na tom „učiteľstve“ vlastne také úžasné? Prečo to robíme?

Tu je odpoveď:

Dobrý deň pani učiteľka,
možno som Vám spomínala, že som sa rozhodla pracovať na stredoškolskej odbornej činnosti v odbore chémie a potravinárstva. Dnes už viem celkové výsledky. Na krajskom kole som sa umiestnila ako prvá  a na celoštátnom kole som získala 4. miesto.
Píšem Vám, pretože práca sa týkala chémie a keby ste ma tak dobre neviedli na ZŠ, tak by som tú prácu nenapísala a takéto umiestnenie nezískala. Pevne verím, že sa vám darí.“

Zuzkou Rajčanová, bývalá žiačka

12.5.2020

Pre učiteľa je radosťou, keď vidí svojich žiakov každý deň pochopiť akékoľvek učivo, keď sa naučia nové postupy, vzorec, či pesničku, alebo aj nakreslia nádherný obrázok, či zvládnu novú techniku a práca ich v škole baví.

Obrovskou doslova nadrozmernou odmenou však je, keď sa dieťa, ktoré ste učili niekoľko rokov ozve po nejakom čase a chce sa s Vami podeliť o svoju radosť zo svojich študijných úspechov. Tento úžasný mladý človek nielen, že na Vás nezabudne vo svojej radosti, ale dokonca Vám a všetkým naokolo ukazuje cestu ľudskosti a silu charakteru. V tej chvíli si pomyslíte: „STOJÍ TO VŠETKO ZA TO!“ „MOJA PRÁCA MÁ ZMYSEL.“

Naša absolventka 2016/ 2017 Zuzka Rajčanová počas štúdia na gymnáziu sa venuje výskumnej práci v rámci stredoškolskej odbornej činnosti v laboratóriách Vysokej školy veterinárneho lekárstva.

V min. šk. roku to je 2019/ 2020 svoju prácu spracovala, publikovala a vyhrala. Na akademickej pôde si všimli jej zanietenosť a húževnatosť, ako aj odbornú zdatnosť. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ ako účastníčka vedeckej konferencie na jar 2020 výsledky svojej výskumnej práce „Stanovenie antioxidačnej aktivity extraktov nechtíka lekárskeho“ prezentovala, ale aj obhajovala, za čo získala Cenu dekana PF UPJŠ v odbore BIOCHÉMIA a pozvánku na vysokoškolské štúdium na tejto fakulte vrátane štipendia. Samozrejme Vysoká škola veterinárneho lekárstva s jej stážou vo výskume počíta aj tento školský rok. Zuzka maturuje až v tomto školskom roku, no už teraz má na výber a vysoké školy o ňu aktívne prejavujú záujem.

Odkaz pre Zuzku:

Milá Zuzka,

robíš mne osobne aj celej škole veľkú radosť. V mene celej našej ZŠ a všetkých učiteľov ako aj v mojom mene Ti ďakujem za šírenie dobrého mena našej školy. Prajem Ti veľa pracovných úspechov, naplnenie osobných plánov a veľa, veľa optimizmu, entuziazmu, šťastia a hlavne veľa lásky v živote. Zuzka, ďakujem Ti.

Janette Šalachová, učiteľka biológie a chémie

PS: Dobré základy dokážu zázraky