Projekt v 4.A

Žiaci 4.A pracovali v novembri na projekte ,,Slovensko v minulosti a dnes.“ Dozvedeli sa , ako sa osídľovalo Slovensko, ako žili Slovania, aký múdry bol Svätopluk, čo všetko aj pre nás urobila Mária Terézia, Ľudovít Štúr… Spoznali dejiny 20.storočia, ktoré boli poznačené svetovými vojnami a mnoho iných informácií. Dnes sú deti vďačné, že môžu žiť v mieri šťastne so svojimi rodinami.