Vesmír – projekt v 4.A

Žiaci 4.A vo svojom projekte na hodine prírodovedy skúmali tajomstvá vesmíru. Dozvedeli sa o slnečnej sústave a o tom, čo všetko môže skrývať napr. planéty, hviezdy, súhvezdia, meteority a mnoho ďalších tajomstiev. Možno práve toto učivo a tento projekt mnohým žiakom ukázal nové možnosti poznania. Téma vesmíru nás bude stále fascinovať.