Hodiny športovej prípravy – video

Pozrite si video, ako to vyzerá na hodinách športovej prípravy na našej škole 🙂 Škola pri športových triedach aktívne spolupracuje so športovým klubom BENECOL Košice. Disponujeme tak veľkým trávnatým ihriskom, ihriskom s umelou trávou a dvomi telocvičňami. Tento rok 2021 sa ráta aj s kompletnou rekonštrukciou veľkej telocvične čo prispeje k značnému zlepšeniu zázemia školy /definitíva padne na zastupiteľstve mesta vo februári/.