Staňte sa žiakmi našej školy

Podľa aktuálnych informácii sa zápis do klasickej a športovej triedy  uskutoční v mesiaci apríl 2021. O všetkom Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

Tento rok 2021 sa ráta aj s kompletnou rekonštrukciou veľkej telocvične čo prispeje k značnému zlepšeniu zázemia školy /definitíva padne na zastupiteľstve mesta vo februári/.                  

ZŠ Postupimská, 
viac ako len škola.