Gesto pre mesto – Digitálna trieda

 

ZŠ POSTUPIMSKÁ SA PRIHLÁSILA DO GRANTOVEJ VÝZVY

„Raiffeisen Banka – Gesto pre mesto – Digitálna trieda“