Pôstna zbierka pre Charitu

Opäť máme možnosť zapojiť sa do zbierky a pomôcť tak dobrej veci. Zbierka sa organizuje pre ľudí v núdzi, pre osamelé matky s deťmi, ktoré potrebujú pomoc. Zbierka prebieha od 15.3 do 30.3.2021. Veci môžete nosiť do kabinetu pedagogických asistentov.

Ako sme Vás už informovali, v októbri naša škola venovala zbierku trvanlivých potravín pre Charitu dom Dorka. Túto zbierku si prišli prevziať pani riaditeľka Dorky n.o Ing. Jolana Šuleková v asistencií Ing. Andrei Sabolovej z Detskej Misie. Do zbierky sa zapojila celá škola. Zbierku slávnostné odovzdala pani riaditeľka Mgr. Jana Polačková.

Napísali o nás: Žiaci ZŠ Postupimská si uctili Misijnú nedeľu charitatívnou zbierkou.