Bezpečne na železnici

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dovoľte, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za Vašu vynaloženú snahu a čas, ktorý ste venovali tejto súťaži. Vďaka patrí aj všetkým učiteľom, ktorí koordinovali zasielanie prác. Aby sa dieťa cítilo bezpečne, treba mu vytvoriť podmienky. A to v domácnosti aj mimo nej. Stačí okamih nepozornosti a následky si nesie celý život.

Súčasťou našej pedagogickej práce je aj vedenie žiakov k osvojovaniu si správnych vzorov bezpečného správania sa v rôznych situáciách. Preto sme privítali ponuku zúčastniť sa súťaže „Bezpečne na železnici“, ktorú organizuje Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach. Boli sme veľmi milo prekvapení vysokou účasťou žiakov vo výtvarnej a literárnej časti. Spolu sme odoslali 93 žiackych prác. ??

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu☺️ 

Výtvarné práce – 1.stupeň 

Literárne práce – 1. stupeň

Literárne práce 2. stupeň