DYNAMICKÝ OPIS. Verili by ste, že aj na hodine slovenského jazyka sa dá variť ? :)

Verili by ste, že aj na hodine slovenského jazyka sa dá variť? 🙂
Veru, áno! Pozrite sa, ako danú úlohu vyriešili naši šikovní žiaci zo VII.A triedy. 
Téma: Dynamický opis
Úloha: Uvar, odfoť a napíš pracovný postup, ako si jedlo pripravil.
Nech sa páči!
Možno si niektoré z jedál aj vyskúšate pripraviť. 🙂 
Dobrú chuť!