,,Skoč“ aj Ty do športovej triedy ;)

Všetky potrebné dokumenty k zápisu do prvého ročníka do klasickej, alebo do športovej triedy nájdete v sekcii ZÁPIS. 🙂

Veľmi dôležitá je emocionálna väzba k činnostiam, pretože prehlbuje vnútornú motiváciu. Aj z toho dôvodu niektoré hodiny, najmä v prvom ročníku sú obohatené aj o zážitkovú formu, príbehy a radosť z pohybu ešte väčšia.

Sme jediná škola na sídlisku Dargovských hrdinov, kde nájdete úzke spojenie vzdelania so športom. Šport je skvelým doplnkom pre osobnostný vývoj človeka, samozrejme prvoradé je vždy vzdelanie a plnenie si povinností, k čomu vedieme aj našich malých športovcov.

V rámci športových tried, v ktorých žiaci majú oproti klasickej triede s telesnou výchovou + 3 hodiny športovej prípravy navyše, pristupujeme systémovo k celkovej výchove, aby deti boli čo najlepšie pripravené pre následnú špecializáciu.

Tak čo? ,, Skočíš“ aj Ty do športovej triedy? ??