Vesmír očami detí

Žiaci našej školy reagovali na výzvu CVČ Domino na Popradskej ulici 86 a zapojili sa do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Do školského kola sa zapojilo 22 žiakov. Do okresného kola postúpilo 16 prác. Je potešujúce, že aj v čase dištančného vyučovania sa žiaci 2. stupňa zapojili do tejto aktivity. Téma žiakom nebola neznáma, lebo samotný vesmír predstavuje množstvo nových poznatkov, ku ktorým sa žiaci touto formou vyjadrili. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, že sa s nami podelili o svoje predstavy o vesmíre, ktoré vyjadrili vo výtvarných prácach.