Kyberšikane nedáme šancu! HLASOVANIE

Milí žiaci,

počas online výučby sme spoločne prešli ťažkou skúškou a nástrahami internetu. Spolu sme nedali kyberšikane šancu a počas našej školskej kampane ste absolvovali triednické hodiny a plodné rozhovory a aktivity na tému kyberšikany. Všetci ste sa naučili, čo je to kyberšikana, čo môže spôsobiť komukoľvek z nás a viete aj ako s ňou zatočiť.
 
Je veľmi sympatické a tešíme sa všetci z toho, že počas náročných mesiacov sme nemuseli riešiť závažné výchovné problémy týkajúce sa tejto témy. Vaše jednoznačné postoje ste vyjadrili triednymi plagátikmi a výstižnými heslami, ktoré sú naozaj krásne. Každá trieda sa dokázala pozrieť na problém svojim špecifickým pohľadom. Táto rôznorodosť Vašich postrehov je jedinečná a originálna.
 
Pozrite si všetky naše plagátiky v našej galérii a nezabudnite aj zahlasovať do 25.4.2021 za plagát, ktorý sa Vám najviac páči a podľa Vás najviac vystihuje tému kyberšikany. Hlasuješ za plagát I. aj II. stupňa na tomto linku:
 
Mgr. Bc. Janette Šalachová
učiteľka, školská poradkyňa,
školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní
(prevencie drogových závislostí, kriminality
a sociálnopatologických javov)