Svetový deň hlasu

Dňa 14.4.2021 sme sa na hodinách hudobnej výchovy v triedach 4.A a 4.B venovali téme ľudského hlasu, ktorého svetový deň si každý rok pripomíname 16.apríla. Porozprávali sme sa o tom, na čo nám tento najušľachtilejší hudobný nástroj slúži, ako vyzerá, ako funguje a najmä, ako si ho chrániť. Následne sme vypracovali pracovné listy s touto tematikou. A samozrejme, že sme sa opäť naučili spievať ďalšiu pieseň.  ????
 
Mgr. Nikolaj Duda