Projektové vyučovanie 4.A

Ako vieme, marec je mesiac knihy. Preto bolo vyučovanie v 4.A počas celého mesiaca neobyčajné. Na hodine výtvarnej výchovy si žiaci nakreslili obal na knihu, do ktorého  si každý žiak vkladal to čo počas  mesiaca vytvoril – napr. na hodine informatiky – maľované písanie pre najmenších, pexeso slovenských spisovateľov. Na hodine slovenského jazyka skúsili napísať samostatne príbeh o čítaní malého dievčatka. Do školy si doniesli  knihu, ktorú sme prečítali a navzájom si ju požičiavali. Prečítali si z nej úryvok a každý na lístoček napísal, ako sa mu kniha páčila. Nakoniec prečítali obsah svojej knihy, aby sme sa utvrdili v názore. Deti sa  pri skupinovej práci zabavili na téme rozprávka v živote detí. Kniha je pre človeka zdrojom informácií, ale je aj dobrým učiteľom a priateľom. ??