Ekumenizmus a Košice

Na hodine rímskokatolíckeho náboženstva naši štvrtáci robili projekty na tému Ekumenizmus a Košice. 
Žiaci mali za úlohu pohľadať, ktoré kostoly patria do Ekumenizmu. Na internete si žiaci mali vyhľadať exteriér a interiér chrámu, kostolov. Pracovali počas celej hodiny veľmi usilovne.