Deň Zeme v 2.A

Aj žiaci 2.A triedy oslávili deň Zeme. Deti na výtvarnej výchove urobili pekné práce pod vedením p. uč. Kalinovej. Následne na slovenskom jazyku napísali formou básne krásne vyznanie našej Zemi.?