Blíži sa koniec zdaňovacieho obdobia

Milí rodičia, priatelia a priaznivci,

nakoľko sa blíži koniec zdaňovacieho obdobia (30.4.2021), radi by sme Vás touto cestou oslovili s možnosťou venovania 2% dane. Vaše 2% budú použité na renováciu priestorov školy, zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia do tried a na podporu aktivít žiakov našej školy. Tlačivo nájdete –TU–

Ďakujeme Vám!