Medzinárodný deň tanca – video

Aj na našej škole sme si v stredu 28.4.2021 v triedach 4.A a 4.B na hodinách hudobnej výchovy pripomenuli svetový deň tanca, ktorý sa celosvetovo oslavuje 29. apríla. Urobili sme tak najprv teoreticky – pozretím si prezentácie o tom, čo tanec je, aké druhy tancov poznáme a čím je tanec pre toho, kto tancuje, obohatením, a následne aj prakticky. Žiaci mali možnosť vyskúšať si tanečné kroky čardáša a karičky pod vedením pedagogickej asistentky Martiny Šutranovej, ktorá im to za sprievodu akordeónu názorne predviedla. Ukážku tejto hodiny si môžete pozrieť aj na našom školskom YouTube kanáli.