FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Dňa 23.6.2021 sa v triedach 1.stupňa na prvej a druhej vyučovacej hodine osvojovali a prehlbovali vedomosti z prierezovej témy Finančná gramotnosť. Žiaci prostredníctvom slova, praktických…

Čítaj viac