Organizácia záveru školského roka 2020/2021

Organizácia 30.06.2021
8,00 príchod do školy, odovzdávanie vysvedčení v triedach
9,00 slávnostné ukončenie školského roka s programom v školskom átriu
od 10,00-12,00 obed v školskej jedálni a odchod žiakov domov
10,00-12,00 činnosť ŠKD
 
Žiadame rodičov, aby si zabezpečili prevzatie dieťaťa zo školy do 12,00
 
Prajeme krásne prázdniny plné pohody, skvelých zážitkov a hlavne zdravie. ?