Bienále portrétu Košice

Aj keď najrozšírenejším portrétom v súčasnej dobe je portrét v elektronickej podobe, naši prváci pod vedením p. uč. Ľubice Lengyelovej zvládli úlohu portrétu na výbornú. Na hodine výtvarnej výchovy zhotovili maľované portréty doplnené zaujímavými prvkami z rôznych materiálov. Práce žiakov Miroslav Kaleja, Rebeka Horváthová, Daniel Tóth, Kristián Erm a Ema Dragoňová  budú prezentovať našu školu v súťaži „Bienále portrétu Košice“. Môžeme si ich aj prezrieť aj tu, v galérii. Dúfame, že aj naďalej budú mať chuť kresliť, maľovať a tvoriť .