Svetový deň darcov krvi

Sú chvíle, keď sme odkázaní na pomoc a ochotu úplne neznámych ľudí. Tak je to aj v prípade darovania krvi. Milióny ľudských životov na svete závisia od dobrovoľných darcov.

14.máj je zapísaný ako Svetový deň darcov krvi. Aj na našej škole sme si primenuli tento pre nás všetkých tak významný deň aktivitami, ktoré pripravila koordinátorka Zdravej školy PaedDr. Helena Járošiová v spolupráci so všetkými triednymi učiteľkami na 1. stupni ZŠ. Cieľom týchto aktivít bolo, aby si žiaci uvedomili, aké dôležité je darovať krv pre záchranu ľudských životov.