ENVIRO 1.A ❤️?

Deň Zeme v 1.A. Žiaci pripravili krásne plagáty, porozprávali o rôznych možnostiach ochrany našej Zeme. Zároveň v ten deň prišli oblečení vo farbách našej Zeme. ?