Exkurzia do farského kostola Svätej Rodiny

Dňa 7.5.2021 sa naši štvrtáci v rámci rímskokatolíckeho náboženstva zúčastnili na exkurzii Farského kostola Svätej Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov. 
Privítal nás pán kaplán Štefan Kačmár. Porozprával nám históriu kostola, podrobne opísal, ktorý predmet na čo slúži. Dozvedeli sme sa, že sa tam nachádzajú relikvie sv. Terezky, sv. Jána Pavla II. Boli sme aj v sakrestii, kde nám boli ukázané rôzne liturgicke predmety, a kňazské rúcha. Na záver sme sa pomodlili, dostali kňazské požehnanie, odfotili sa pred oltárom spolu s pánom kaplánom a rozlúčili sa. Táto exkurzia bola praktickou ukážkou toho, čo sme preberali teoreticky na minulých hodinách.