Deň matiek – pozdravy

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Aj my v 3.A  sme vytvárali poďakovanie našim mamám. Na hodine slovenského jazyka sme si učivo o prídavných menách prepojili s týmto sviatkom. Najprv sme písali, aká je mamička.  Slovo MAMIČKA – na každé písmeno sme tvorili prídavné meno. Naučili sme sa aj nové pojmy, napr. kreatívna, atraktívna. Dokonca sme tvorili päťveršie, ktoré sa odborne nazýva cinquain (čítaj senkén). Čo to znamená? CINQUIAN je päťriadková „básnička“, ktorej názov pochádza z francúzskeho cinquains – päť. Musí obsahovať 1 podstatné meno, 2 prídavné mená, 3 slovesá, veta zo 4 slov, 1 kľúčové podstatné meno.

Nezaháľali sme ani na hodine anglického jazyka. 
Žiaci 1.B tvorili pozdravy, naučili sa vetu: I LOVE MY MUM, názov sviatku po anglicky MOTHERS DAY. Keďže prváčence radi pozerajú PEPPA PIG, dnes sledovali príbeh ku Dňu matiek. Pri svojej práci počúvali chytľavé anglické piesne k ich sviatku. V závere hodiny si aj zatancovali.

Žiaci 3.A, 3.B a 4.B na hodine anglického jazyka takisto tvorili pozdravy. Zároveň museli napísať po anglicky, prečo majú radi svoju mamku. Všetci sa snažili vytvoriť čo najkrajší pozdrav, precvičili si slovnú zásobu. Počúvali anglické piesne, naučili sa z nich nové vety. Pracovali, tvorili, písali, spievali, ale aj tancovali.

Pozrite si videá a fotogalériu 🙂