Biblická výtvarná súťaž

Na škole sa organizovala biblicka výtvarná súťaž pod názvom Biblia očami deti a mládeže. 
Deti si mali naštudovať Bibliu, kde mali vybrané kapitoly. Po prečítaní týchto kapitol mali nakreslit tému – Putovanie za cieľom. 
Víťazkou sa stala naša Ellka Gubova zo 4.A triedy, ktorá získala 3.miesto.
 
V mene celej školy Ti Ellka blahoželáme.