Hodina čítania v 2.B

Netradičnú hodinu čítania mali športovci z 2.B triedy. V spolupráci so školskou knižnicou mali možnosť vybrať si niekoľko kníh a spoločne si prečítať niekoľko úryvkov. Žiakom sa hodina veľmi páčila, niektorí si aj zobrali knižky so sebou a stihli všetko prečítať. Hodinu si vychutnávali v našej novej oddychovej zóne ZELENÁ OÁZA ✨