MOJE ,,Ja“ Kariérny rozvoj

V dňoch 3.-6. septembra sa na našej škole uskutočnil kurz Osobnostného rozvoja a komunikácie. Pre žiakov 3-tich ročníkov to znamenalo rozvíjanie sebapoznávania, sebaúcty a sebadôvery. Umožnil žiakom rozmýšľať o sebe, spolužiakoch, svojom živote a smerovaní. Žiaci zhotovili svoj portrét, ako ho vidíme my a portrét, ako vidí sám seba podľa nápovede: na čo rád myslím, pozerám, akú vôňu mám najradšej, o čom rád rozprávam, čo rád počúvam. Pri prezentácii svojich prác boli žiaci sústredení, so záujmom si vypočuli aj práce svojich spolužiakov. Na základe získaných informácií si žiaci na záver navrhli vlastné povolanie.