Obnovenie krúžkovej činnosti

OBNOVENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Vážení rodičia,

máme pre Vás konečne dobrú správu:

Od pondelka (24.1.2022) sa obnovuje prezenčná činnosť krúžkov na našej škole. Krúžky budú fungovať za týchto podmienok:

  • prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)
  • bez obmedzenia len v prípade, ak sú na záujmovom útvare v škole žiaci z jednej triedy

 

Podľa nového Školského semaforu z 19.1.2022 platí, že sa deti:

  • do 12 rokov a dvoch mesiacov môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP,
  • od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienky režimu OTP:
  • O (očkované deti) vedúci ZÚ si zapíše platnosť covid pasu
  • P (prekonané deti) vedúci ZÚ si zapíše platnosť covid pasu, nie starším ako 180 dní
  • T (testované deti) zákonný zástupca pred každým záujmovým útvarom zašle potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu nie starším ako 48 hodín, vedúci je povinný si ponechať potvrdenie po dobu 2 týždňov, potom je potrebné potvrdenie skartovať.

Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negatívnym výsledkom pre zákonného zástupcu dieťaťa nájdete  na  webovej stránke CVČ tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/

 

Vedúci krúžkov sú povinní pred začatím činnosti skontrolovať režim OTP. V prípade príchodu na ZÚ bez potvrdenia bude dieťa vrátené do ŠKD, alebo bude informovaný zákonný zástupca a dieťa bude poslané domov.

Potvrdenie o bezpríznakovosti člena CVČ sa od 24.1.2022 nevyžaduje.

Bližšie informácie dostanete od vedúcich krúžkov.