Kvapka lásky

Vážení rodičia, milí žiaci!

Naša Základná škola – organizuje tento rok práve na sviatok sv. Valentína – zbierku finančnej
pomoci pre najchudobnejšie deti sveta. Váš príspevok môže byť v ľubovoľnej finančnej sume.
Tieto vyzbierané peniaze odovzdáme organizácii Maják, ktorá peniaze už odošle týmto
chudobným krajinám sveta.
Blíži sa Sviatok sv. Valentína a naša škola pripravuje veľmi lákavú a zaujímavú aktivitu , aby sa popri
téme Zaľúbenia mohla vyzdvihnúť aj myšlienka pomoci najchudobnejším deťom sveta.
Je to veľmi ľahká a efektívna pomoc – cez Organizáciu Mary’s Meals získa dieťa v Afrike za príspevok
18,3e stravu na celý rok a k tomu aj vzdelanie. Je to naozaj malá suma, ktorá niekomu veľmi zmení
svet a život.
Počas nasledujúceho týždňa od 7.februára sa v rámci vyučovacích predmetov Etická výchova
a Náboženstvo budeme venovať práve tejto problematike, kde poukážeme na túto hraničnú
chudobu. Preto s radostným srdcom sa zrieknime práve tejto pre nás maličkej sumy – 10 centov. Ak
prispeje každý z našej školy touto zanedbateľnou sumou spolu vytvoríme krásny balík peňazí, ktorý
niekomu na druhom konci sveta veľmi pomôže, zachráni život kde je obrovský hlad a bieda a ešte
zadováži vzdelanie.
Na sviatok Sv. Valentína sa bude organizovať dobrovoľná zbierka pre najchudobnejšie deti sveta, kde
už za 9 centov zaplatia jednému dieťaťu jedlo na jeden deň, zároveň Vaše deti peniaze môžu nosiť
počas celého týždňa – kde počas prestávok tieto peniaze môžu odovzdať Žiackej školskej rade, ktorá
počas prestávok bude chodiť po triedach a zbierať do vopred pripravenej krabice .

Zo srdca Vám všetkým za Vašu štedrosť ďakujeme. Urobíte tak dobrý skutok, ktorý zachráni životy
deťom v tretích krajinách.