Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko je malý chlapec, ktorý pochádza zo Šale. Chodí po slovenských dedinách a zbiera ľudové povesti.  Zachovali sa nám až do dnešných čias ústnym podaním. Tento školský rok je to už 27. ročník v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Zapojili sme sa síce v skromnom počte, ale s o to väčšou spokojnosťou. Svoje recitačné schopnosti si vyskúšali žiaci  Anička Ducsaiová 5.A, Martin Poľák 5.B a Gregor Polačko 5.A. Každý z nich získal knižnú odmenu za svoj výkon. Víťazom školského kola sa stal Gregor Polačko, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole. Výhercovi želáme veľa šťastia a zúčastneným srdečne blahoželáme. Za krásny umelecký zážitok ďakujeme.
 
Umiestnenie v školskom kole:
1. miesto: Gregor Polačko, 5.A
2. miesto: Anička Ducsaiová, 5.A
3. miesto: Martin Poľák, 5.B