Olympijský odznak všestrannosti

Žiaci ZŠ Postupimská sa zúčastnili športovej akcie s názvom Olympijský odznak všestrannosti. Súťažili v nej žiaci a žiačky 5, 6 a 7 ročníka. Do tejto súťaže bolo zapojených viac ako 200 škôl. Jednalo sa o testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov (Eurofit testovanie). V rámci školských kôl obdŕžal každý žiak certifikát s výsledkami testovania, tí najlepší dokonca aj účastnícky odznak (zlatý, strieborný, bronzový). Na našej škole sa podarilo získať 2 cenné strieborné olympijské odznaky všestrannosti a to konkrétne žiakovi Sebastián Klepáč (5.A) a žiačke Alexandra Joobová (7.A). Najlepšie umiestnení sa samozrejme prebojovali aj do krajského kola, ktoré by sa malo uskutočniť koncom marca.