Európsky deň volania

Dňa 11.2 si pripomíname Európsky volania 112. 
Na hodine pracovného vyučovania sme si o tom so žiakmi 4.b rozprávali, vyplnili test . 
Doma tento test odošlú na príslušný mail policajného zboru po schválení rodičmi.