Národný týždeň manželstva

Na hodine NBV sme sa rozprávali o dôležitosti manželstva. Okrem diskusie mali žiaci za úlohu pripraviť projekt na danú tému.