Lyžiarsky výcvik

Druhý marcový týždeň roku 2022 sa žiaci deviatého ročníka našej školy zúčastnili na lyžiarskom výcviku na stredisku Jahodná neďaleko Košíc. 
Výcviku sa zúčastnilo 12 žiakov pod vedením pánov učiteľov Juraja Košča a  pána učiteľa Lukáša Hricka. Na výcvik sme každodenne dochádzali autobusom. 
Na svahu boli žiaci rozdelení podľa skúsenosti. 
Žiaci sa správali počas celého výcviku veľmi disciplinovane, rešpektovali pravidlá a počúvali inštukorku Aničku ktorá sa venovala prvej skupine a druhá skupina sa zdokonaľovala s učiteľmi na veľkom svahu.
Výcvik môžme zhodnotiť len pozitívne, pretože nelyžiari si na konci výcviku dokázali osvojiť základy zjazdového lyžovania a veríme že sa v ňom budú v budúcnosti zdokonaľovať. Všetci sa zúčastnili záverečných pretekov-slalom.
 
Chceme sa poďakovať stredisku Jahodná za vytvorené podmienky počas celého týždňa, upravené zjazdovky, za skvelú stravu a milý personál. Veríme že sa takéhoto výcviku zúčastnime aj s budúcimi deviatakmi.
 ( text : Bibiana Kuľhová, žiačka IX.A )