Sadíme kvety a priesady

Dňa 9.marca na hodine pracovného vyučovania žiaci 4.b sadili krásne jarné kvietky,rastlinky . 

Spolu vytvorili krásnu jarnú záhradku. 
 
Pracovali na celej hodine s nadšením za čo im patrí veľká pochvala.