SIEDMACKA CHÉMIA A SÚŤAŽ „EKOPOSTER ZELENÝ SVET“

Každoročne je 22.marec SVETOVÝM DŇOM VODY. Naši siedmaci nikdy tento pamätný deň neopomenú, pretože vždy v 7. ročníku na predmete CHÉMIA sa venujú téme: VODA. 

Na hodine chémie štyri skupiny žiakov vypracovali svoj veľký poster, ktorý sa venoval konkrétnej téme o vode a napokon celá skupinka svoj poster aj slovne odprezentovala svojim spolužiakom. Uvedené postery boli tak skvelé, že sme sa rozhodli ich poslať aj do SÚŤAŽE „EKOPOSTER  – ZELENÝ SVET“, ktorú organizuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu: 

https://www.vodarne.eu/

https://www.vodarne.eu/upload/docs/sutaze/sdv2022/SDV%20-%20EKOPOSTER%20-%20statut%20sutaze.pdf

 

Naše postery sa venovali týmto témam: 

  1. Prvá skupina sa zamerala na tému šetrenia s vodou a spracovala odporúčania, ako s vodou hospodáriť. Ich posolstvo znie: ŠETRI, RECYKLUJ PRÍRODU A OBNOVUJ!
  2. Druhá skupina sa venovala popisu vodného obalu Zeme – hydrosfére a kolobehu vody v prírode. Všetkým odkazujú: ĽUDIA, VÁŽME SI ČISTÚ VODU, LEBO MÔŽE ZMIZNÚŤ!
  3. Tretia skupina siedmakov spracovala tému minerálnych vôd na Slovensku a poukázala na naše bohaté zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd a na ich účinky na zdravie. Siedmaci už vedia: SLOVENSKÉ MINERÁLKY NÁM ZDRAVIE DAJÚ, V NAŠOM SRDCI MIESTO MAJÚ!
  4. Štvrtá skupina spracovala tému ekologickej výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach na Slovensku. Posolstvo tejto skupiny je: VYRÁBAJME ENERGIU ZA PÁR SEKÚND!

Práca žiakov bavila a vďaka výrobe posterov si zopakovali základné vedomosti o vode, získali nové poznatky a upevnili si svoj ekologický postoj voči vode na Zemi. 

Mgr., Bc. Janette Šalachová