Deň učiteľov

Dňa 28.marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. To aká je práca učiteľa  si vyskúšali v tento deň žiaci 4.B triedy. S triednou učiteľkou si vymenili úlohy a stali sa z nich na chvíľu učitelia a z pani učiteľky žiačka. Povolanie učiteľa si dobrolne vyskúšali 6 žiaci Elenka Švecová, Sofi Domiterova, Miško Georgiev, Erik Sokol, Miška Ukašíková a Patrik Vnenčak . S pracou učiteľa sa výborné zhostili, veľmi sa im to páčilo a radi by si to vyskúšali aj v budúcnosti .
 Možno sa z nich v budúcnosti naozaj stanú perfektní učitelia.