Riaditeľské voľno pre žiakov druhého stupňa

Riaditeľka Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach 
Mgr. Jana Polačková
 
z dôvodu organizačného zabezpečenia 
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9
 
udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy
 
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
dňa 6.apríla 2022