Podpora pozitívnej klímy v triede

V takomto pozitívnom naladení začalo pondelkové ráno v 5.A triede, nakoľko žiaci spolu s pani psychologičkou a pánom triednym učiteľom spolupracovali na podpore pozitívnej klímy a utužovaniu vzťahov v triednom kolektíve aj prostredníctvom takýchto vzájomne napísaných povzbudivých odkazov.