Krabičky Pre stacionár sv. Heleny

Na škole prebehla zbierka pre stacionár sv. Heleny pre seniorov tejto mestskej časti. 
Koncom februára bola vyhlásená zbierka pre seniorov, ktorí navštevujú stacionár. Deti chceli potešiť starkých pred Veľkou nocou, keďže majú dobré srdce. 
Vo Veľký týždeň si pre darčeky prišli pracovníci zo stacionára, ktorí následne tieto krabičky odovzdajú starkým. 
 
Prajeme Vám Pokojne a Bohom požehnane sviatky Kristovho vzkriesenia.