Vesmír očami detí

V mesiacoch marec a február 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

Do okresného kola bolo zaslaných 13 najúspešnejších výtvarných prác našich žiakov. Dňa 11.4.2O22  sa v CVČ Domino v Košiciach konalo vyhodnotenie výtvarných prác, z ktorých najúspešnejšie postúpili do celoslovenského kola. Sme radi, že práca žiaka 

                    3.B triedy –  Axela Winklera, 

bola vyhodnotená ako postupujúca. Dúfame, že úspech nášho žiaka našich žiakov povzbudí a zapoja sa do ďalších výtvarných súťaží.

Mgr. Mária Falatová