Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 154 – §156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Špecifikácie testov T5 2022 sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022  v časti Dokumenty na stiahnutie.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  sa uskutoční 18. mája  2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovanie je povinné.